Hvis Lars Løkke…………

…………………….. var statsminister

Lars væltede stol på DI's kursusejendom i vrede...

Lars væltede stol på DI’s kursusejendom i vrede…

af Daniel Rosenqvist (Noter) 20. februar 2013 kl. 19:20 på Facebook.
 

Jeg tror alle, der er Socialdemokrater i hjertet ofte er blevet mødt med beskyldningerne om, at vores regering er “blå”, og man ikke kan se nogle forskel på de borgerlige og liberales politik end den regeringen føre.

Er det nu sandt? Vi alle ved, at en Venstre ledet regering, vil have ført en anden politik, end den nuværende Socialdemokratisk ledede regering. Hvis Lars Løkke havde vundet valget tilbage i 2011, vil Danmark på nogle meget afgørende og markante punkter set anderledes ud i dag.

FÆRRE ARBEJDSPLADSER.
Venstre har hårdt kritiseret regerings kickstart, der sammen med andre initiativer skaber 20.000 arbejdspladser i 2013, som ellers ikke have været der. Uden den nye regerings kickstart, ville der være færre arbejdspladser og højere arbejdsløshed i Danmark. I de 2 1/2 år Lars Løkkes var vikar på posten som statsminister, mistede Danmark 157 jobs om dagen – Hverdag – Også om Søndagen.

FATTIGDOMSYDELSERNE VILLE HOLDE FOLK FAST I FATTIGDOM.
Noget af det første regeringen gjorde, da de vandt valget, var at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser, der holdt mange familier fast i fattigdom – De var aldrig blevet afskaffet under Lars Løkke – Fra 2001 – 2011 steg fattigdommen i Danmark med 80%.

FRADRAG FOR PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER.
Fradraget for private arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer betød, at alle danskere betalte for, at de bedste stillede med forsikringer kunne komme foran i køen. Det har en Socialdemokratisk ledede regering afskaffet.

BRUGERBETALING PÅ SYGEHUSET.
Den Socialdemokratisk ledede regering afskaffede VKOs brugerbetaling på fertilitetsbehandling – Hvis Lars Løkke var statsminister skulle barnløse stadig have dankortet frem på sygehuset, hvis de havde brug for hjælp til at få et barn.

KRIMINEL LAVALDER PÅ 14 ÅR OG FODLÆNKER I BØRNESTØRRELSE.
Denne Socialdemokratisk ledede regering, satte den kriminelle lavalder op, så den igen blev 15 år, og bremsede indførelsen af elektroniske fodlænker til børn ned til kun 12 år – Hvis Lars Løkke var statsminister, ville børn stadig blive behandlet som kriminelle og sat i fængsel med mordere og rockere.

INGEN NY STOR INDSATS MOD SOCIAL DUMPING.
VKO sad bare på hænderne i stedet for at bekæmpe social dumping. Derfor er det mere end usandsynligt, at den nuværende forstærkede indsats var gennemført med Lars Løkke som statsminister – Tværtimod.

BILLIG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT VILLE HAVE FRIT SPIL I DANMARK.
I dag kan de danske lønmodtagere forsvare sig mod konkurrence fra billig udenlandsk arbejdskraft ved at lave strejker og blokader. Den ret vil Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance fjerne – Havde VKO vundet valget, ville danske lønmodtagere ikke længere kunne konflikte mod overenskomster langt under danske vilkår.

INGEN AKUTJOB TIL LANGTIDSLEDIGE, DER OPBRUGER DERES DAGPENGERET.
Venstre stemte ikke for regeringens akut jobaftale, der frem til sommer skal tilvejebringe 12.500 jobåbninger, som er målrettet langtidsledige, der opbruger deres dagpengeret – Det mål er allerede kommet i hus. Hvis Lars Løkke var ved magten, måtte de langtidsledige sejle i deres egen sø.

INGEN MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN.
Venstre stemte imod den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden – Havde Venstre vundet valget, havde de første dagpengemodtagere opbrugt retten til dagpenge allerede sidste sommer.

INGEN UDDANNELSESORDNING TIL LANGTIDSLEDIGE, DER OPBRUGER DAGPENGERETTEN.
Venstre stemte imod den lov, der sikrer ledige, der opbruger dagpengeretten, forsørgelse i op til et halvt år, samtidig med at de tager en uddannelse – Igen er Venstre direkte imod at hjælpe dem, der mister dagpengeretten som følge af Venstres egen politik.

STOR BESPARELSE PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN.
Denne Socialdemokratisk ledede regering fjernede VKO´s 500 millioners besparelser på beskæftigelsesindsatsen – Med Lars Løkke havde besparelserne stået ved magt.

EN LEDIG VILLE STADIG IKKE KUNNE FÅ ET SVEJSEKURSUS ELLER TRUCKCERTIFIKAT.
Den nye regering afskaffede VKO´s prisloft over 6 ugers selvvalgt uddannelse, der forhindrede ledige i at få kurser, der ellers kunne skaffe dem et arbejde.

IKKE FLERE VOKSNE I DAGINSTITUTIONERNE.
Venstre tordnede imod regeringen da de skaffede 500 millioner til flere voksne og bedre kvalitet i daginstitutionerne.

FRIERE SPIL FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER.
VKO er imod regeringen initiativer rettet mod multinationale selvskaber, som ikke betaler skat i Danmark. Derfor ville multinationale selvskaber nemmere kunne slippe for skat under Lars Løkke.

SLAPPERE INDSATS OVERFOR ØKONOMISK KRIMINALITET.
Regeringen har iværksat en forstærket indsats mod organiseret økonomisk kriminalitet – Venstre vil ikke være med i aftalen – Men nu er Stein Bagger jo også genial mener Lars Løkke.

POINTSYSTEM FOR FAMILIESAMMENFØRING.
Denne Socialdemokratisk ledede regering fjernede VKO´s uddannelsessnobbede pointsystem for familiesammenføring – Det havde stået ved magt, hvis Lars Løkke var statsminister.

LAVERE BØRNECHECK TIL FAMILIER MED NED TIL TRE BØRN.
Denne Socialdemokratisk ledede regering fjernede VKO´s besparelser på børnechecken, der skar i børnechecken for familier med ned til tre børn – Med Lars Løkke som statsminister ville familier stadig blive straffet økonomisk for at få børn.

MINDRE AMBITIØS KLIMASTRATEGI.
Den nye regering har lavet verdens mest ambitiøse klima og energiaftale – VK-regeringens oplæg til energiaftalen var langt mindre ambitiøst, bl.a. når det kom til antallet af nye vindmøller.

REGIONERNE VAR NEDLAGT.
Hvis Lars Løkke havde vundet valget, var regionerne blevet nedlagt. Dermed ville det være slut med demokratisk styring af vores sygehuse, og der ville være stor usikkerhed om fremtiden for den danske sundhedssektor.

LARS LØKKE RASMUSSEN STÅR BAG:

Forringelse af efterlønnen

Forringede kontanthjælpen

Forringede SU´en

Forringede børnepengene

Halvverede dagpengeperioden

Fordoblede optjeningskravet for dagpenge

Overbetalte privathospitalerne

Gav finansieret skattelettelser til de rigeste, 3 gange på 10 år. (VK-regeringen)

Indførte fattigdomsydelser og meget mere.

(Glem det ikke, når du står i stemmeboksen. RED)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

* Please enter the Biggest Number